PS

Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu. Do skupiny polystyrenových hmot patří standardní (krystalový, čirý) polystyren, houževnatý PS, zpěňovatelný PS (EPS), vytlačovaný pěnový PS (XPS) a kopolymery. Z polystyrenu se vyrábí např. obaly nebo jednorázové nádobí (talíře, kelímky, misky, příbory aj.). Ve stavitelství se používá polystyren zejména v deskách.

styren                            polystyren

 

Obr.: Edgar. http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymerizace. [online]. [cit. 2014-11-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Styrene_polymerization.png/200px-Styrene_polymerization.png