PES

Polyesterová vlákna (mezinárodní zkratka PES) jsou syntetické výrobky ze skupiny, ke které patří textilní vlákna z polyetylentereftalátu (PET), z polybutyletereftalátu (PBT) a zpolytrimatylentereftalátu (PTT). Označením polyesterová vlákna jsou zpravidla míněny výrobky z PET, ze kterého velká většina vláken pochází. 

Polyethylentereftalát je termoplast ze skupiny polyesterů, známý pod zkratkou PET z poly(ethylen tereftalát). PET se uplatnil především při výrobě vláken vynikajících nemačkavostí a malou navlhavostí, lahví (obvykle označovaných jen zkratkou PET) a dalších obalů a fólií.

 PET

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Polyethylene_terephthalate.svg/1920px-Polyethylene_terephthalate.svg.png