dekarboxylace

Dekarboxylace je eliminační reakce, při které dochází k odštěpování oxidu uhličitého (CO2) z karboxylové skupiny.