dehydrogenace

Dehydrogenace  je eliminační reakce, při které dochází k odštěpování molekuly vodíku (H2) z molekuly, např. z alkanu vzniká alken, ze alkoholu karbonylová sloučenina,...