diazoniové soli

Diazoniové soli vznikají diazotací z aromatických primárních aminů diazotací (působení kyseliny dusité). Jsou nestálé, velmi reaktivní. Používají se jako výchozí látka pro přípravu různých derivátů i uhlovodíků.