BR

Polybutadien (BR, Buna) je umělý butedienový kaučuk, který vzniká polymerací 1,3-butadienu. Vedle styren-butadienového kaučuku je to nejpoužívanější umělý kaučuk vůbec. Používá se v gumárenství na výrobu pneumatik, přidává se do různých směsových pryskyřic a dokonce se používá jako materiál na golfové míčky.

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Cis_1_4_polibutdieno.png