SBR

SBR (Kralex, Buna S) – butadien-styrenový kaučuk. Patří mezi syntetické kaučuky. Vyrábí se kopolymerací but-1,3-dienu a styrenu. Používá se pro výrobu pneumatik (dobré mechanické vlastnosti – pevnost a pružnost), podrážek bot, těsnění.

Obr.: Autor neznámý. http://old.mssch.cz/1997-1999/ocs/cefic/oc/index.html. [online]. [cit. 2014-11-08]. Dostupné z:  http://old.mssch.cz/1997-1999/ocs/cefic/oc/image128.gif