elektrický odpor

Elektrický odpor je důležitá fyzikální veličina. Při průchodu elektrického proudu vodičem se v něm pohybují volné elektrony a při svém pohybu narážejí do atomů. Tyto srážky brzdí pohyb elektronů, což se projevuje jako elektrický odpor vodiče. Závisí na délce vodiče a jeho průřezu. Čím je velikost odporu vodiče větší, tím více narůstá jeho teplota.

Značka elektrického odporu R. Jednotkou je Ω (ohm).

Výpočet: 

   

ρ – rezistivita vodiče (v tabulkách) [Ω . m],

l – délka vodiče [m],

S – průřez vodiče [m2].