indukční efekt

Indukční efekt - ke změně elektronové hustoty dochází působením substituentu s rozdílnou elektronegativitou, je tedy spojen s přítomností polární vazby. Vlivem polarizace vazby se indukují parciální náboje. Jejich vliv se dále šíří po σ-vazbách, ale rychle slábne (vzdálenost 2-3 vazeb).