Grignardovo činidlo

Grignardovo činidlo - organomagnesiumhalogenid, RMgX; vzniká reakcí alkyl nebo arylhalogenidu s hořčíkem. Je velmi reaktivní poskytuje řadu synteticky významných reakcí.