nukleofilní substitce

reakce, při které je nukleofil nahrazen jiným nukleofilem (např. halogen za hydroxyl).