delokalizace elektronů

Delokalizace elektronů

Rozptýlení elektronové hustoty v konjugovaném p-elektronovém systému.