Primární, sekundární, terciární, kvartérní

Primární, sekundární, terciární, kvartérní - termíny označující míru substituce na určitém centru; k primárnímu je připojen 1 organický substituent, k sekundárnímu 2 organické substituenty, k terciárnímu 3 organické substituenty, ke kvartérnímu 4 organické substituenty.