CVD povlaky

CVD je zkratka anglického výrazu Chemical Vapor Deposition - chemické metody nanášení povlaku. CVD povlak vzniká chemickými reakcemi při teplotách v rozmezí 700-1050°C.

CVD povlaky mají vysokou odolnost proti otěru a skvělou adhezi ke slinutým karbidům.

Prvním povlakem, naneseným na slinutý karbid metodou CVD, byl jednovrstvý povlak z karbidu titanu (TiC). Povlaky Alumina (Al2O3) a povlaky z nitridu titanu (TiN) byly zavedeny později.

Z důvodu dalšího zlepšení vlastností jednotlivých tříd byly v nedávné době vyvinuty moderní povlaky z karbonitridu titanu (MT-Ti(C,N) nebo MT-TiCN, také nazývané MT-CVD). Zlepšení vlastností je dosaženo díky jejich schopnosti chránit povrch slinutého karbidu a udržet jej neporušený.

Moderní CVD povlaky jsou kombinací MT-Ti(C,N), Al2O3 a TiN. Vlastnosti povlaků z hlediska adheze, houževnatosti a způsobu jejich opotřebení byly průběžně zdokonalovány prostřednictvím optimalizace jejich mikrostruktury a postupů následného zpracování.

Zdroj: Povlakovaný slinutý karbid. <i>Sandvik Coromant</i> [online]. © 2000 - 2012 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/knowledge/materials/cutting_tool_materials/coated_cemented_carbide/pages/default.aspx