PVD povlaky

PVD povlaky (Physical Vapor Deposition) jsou nanášeny za relativně nízkých teplot (400-600°C). Samotný proces se skládá z postupného odpaření kovu, který reaguje, například s dusíkem, přičemž na povrchu obráběcího nástroje vzniká tvrdý nitridický povlak.

PVD povlaky díky své tvrdosti ještě zvyšují odolnost dané třídy proti otěru. Jejich vnitřní tlaková pnutí jsou také důvodem nárůstu houževnatosti břitu a odolnosti proti tepelným hřebenovým trhlinám.

Hlavní složky PVD  jsou:

Moderní povlaky jsou kombinací těchto složek v po sobě následujících vrstvách a nebo mnohovrstvých povlacích. Mnohovrstvý povlak se skládá z velkého množství tenkých vrstev, v řádu nanometrů, což ještě více zvyšuje tvrdost povlaku.

Zdroj: Povlakovaný slinutý karbid. <i>Sandvik Coromant</i> [online]. © 2000 - 2012 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/knowledge/materials/cutting_tool_materials/coated_cemented_carbide/pages/default.aspx