prutová konstrukce

Prutová konstrukce je nejpoužívanějším typem nosné konstrukce v technické praxi. Skládá se z tzv. prutů, u nichž je délkový rozměr výrazně větší než rozměry příčné. Konce prutu a spojnice dvou nebo více prutů v jednom místě nazýváme styčníky.