galvanicky oddělená vinutí

galvanicky oddělená vinutí - princip spočívá v oddělení elektrických obvodů, (nemí být spojeny vodiči), ale musí mezi nimi přitom docházet k přenosu elektrické energie. V elektrotechnice v případě transformátorů je použita právě tzv. transformátorová vazba. Je to nejpoužívanější druh galvanického oddělení, kde pro přenos elektrické energie je využita elektromagnetická indukce.