Oxichlorace

Oxichlorace  - chlorace organických látek v plynné fázi směsí chlorovodíku, z kterého se působením vzdušného kyslíku uvolňuje chlor (např. oxichlorace methnu, benzenu).