přetlak

Přetlak - tlak vyšší než je tlak stanovený. Obecně považujeme za přetlak tlak vyšší než je tlak atmosférický.