Neurotransmitery

Neurotransmitery  jsou nízkomolekulární látky, které zajišťují jednosměrné předání vzruchu z řídící nervové buňky do buňky řízené; místo přenosu signálů mezi neurony se označuje synapse. Řízenou buňkou může být buňka nervová, svalová nebo žlázová.  Podle typu receptoru může mít transmiter excitační (budivé) nebo inhibiční (tlumivé) účinky.