Objemový průtok

Objemový průtok je veličina daná objemem kapaliny, který proteče jedním místem, celým průřezem v jednom místě trubice za jednotku času. Označujeme ji Qv a jednotkou je m3.s-1.