Oxosyntéza, hydroformylace

Oxosyntéza je proces, při kterém  z alkenu, oxidu uhelnatého a vodíku za přítomnosti katalyzátoru (dikobaltoktakarbonylového nebo rhodiového komplexu), za vysokého tlaku a vyšší teploty vzniká aldehyd s řetězcem o 1 uhlík delším než měl alken. Využívá se k přípravě aldehydů a v kombinaci s následující hydrogenací i výrobě alkoholů: RCH2=CH2 + CO + H2 → RCH2CH2CH=O (+ vedlejší produkty)

RCH2CH2CH=O + H2 → RCH2CH2CH2OH