Hrubování

Hrubování je první operace, jíž se odstraňují nejhrubší nerovnosti povrchu. Provádí se brusnými kotouči s nalepeným brusivem.