TN-C a TN-S

 

Elektrický proud je nejčastěji vyráběn v mechanicky elektrárnách ve třífázových alternátorech. Ke spotřebiteli je proud přiveden dálkovým vedením a v blízkosti spotřeby je rozveden sítí nízkého napětí.

Druhy sítí nn

Rozdíly mezi jednotlivými druhy sítí nízkého napětí jsou ve způsobu uzemnění uzlu zdroje, způsobu uzemnění neživých částí a uspořádání ochranného vodiče (PE) a středního vodiče (N). Sítě jsou označeny kódem složeným ze dvou až čtyř písmen.

Síť TN-C


Síť TN-C

 

 

Síť TN-S

 

Síť TN-S

 

Druhy napětí na alternátoru

 

Z alternátoru získáváme dvojí napětí - fázové (pro napájení jednofázových spotřebičů: žárovky, rádia, televize) a sdružené (třífázové, např. pro motory).
Druhy napětí na alternátoru
 

 

Zdroj: ELEKTRICKÉ STROJE. ELEKTRICKÉ STROJE [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://ok1zed.sweb.cz/img/3faz_star.gif