lokální anestezie

Lokální anestezie

Ovlivňuje   periferní nervový systém, dochází k znecitlivění pouze části těla. Nejčastěji se provádí u menších chirurgických výkonů, není možné provádět rozsáhlé výkony. Je zachováno vědomí, krevní oběh i dýchání, umožňuje  komunikaci a spolupráci  s pacientem.