teplota rekrystalizační

Při dosažení rekrystalizační teploty zanikají hranice mezi původními deformovanými zrny a vznikají zrna nová. Tím klesá pevnost a zvyšuje se tažnost materiálu.