krov

Krov

je nosná konstrukce, která přenáší zatížení od nahodilého zatížení (sníh, vítr, déšť..) a od vlastního zatížení (trámy, latě, krytina,...) do podpory - nosných zdí.