Prvky krovu

Hlavní prvky krovu jsou:

vaznice

krokve

vazný trám

hambalek

kleštiny

sloupek

pásek