řezné podmínky

Řezné podmínky při obrábění jsou: řezná rychlost, posuv, hloubka řezu, geometrie a materiál nástroje. Řezná rychlost nám udává otáčky obráběného materiálu nebo nástroje. Posuv výkonává pracovní činnost nástroje nebo obrobku. Velikost řezné rychlosti a posuvu je rozdílná pro hrubovací a dokončovací operace. Hloubka řezu je rozdíl mezi surovým materiálem a hotovým dílcem. Nejde vesměs odebrat najednou, proto se rozděluje na několik třísek. Geometrie a materiál nástroje mají vliv na trvanlivost a produktivitu práce při obrábění.