typových modulů

Využívají se u jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů. Při sestavování těchto strojů se používá typizovaných a normalizovaných konstrukčních skupin (např. vrtací jednotky, pracovní jednotky, otočný stůl apod.), které se doplňují speciálními konstrukčními skupinami (např. měřici jednotka apod.). Tímto se dá urychlit sestavení různých obráběcích strojů.