vněcyklové ztráty

Jde o čas jednotlivých přerušení v provozu automatizované výrobní linky. Vněcyklové ztráty mohou být způsobeny např. výměnou či seřizováním nástroje, poruchou stroje a jeho příslušenství, čekáním na příchod seřizovače apod.