třískové hospodářství

Zabývá se zpracováním odpadu vzniklého při obrábění - třísek. Třísky jsou z prostoru obrábění odstraňovány nejčastěji pomocí dopravníků třísek nebo ručně pod loži stroje. Funkce dopravníku třísek též zajišťuje odkap řezné kapaliny (pokud ji používáme) z třísek a následné dopravení třísek do sběrných kontejnerů. U produkčních strojů jsou ještě doplněny lisy na  třísky, které zmenšují - lisují třísky do segmentů a tím zmenšují potřebné množství zásobníků na třísky.