průmyslový robot

Je to zařízení s vícepolohovými pohybovými jednotkami, vlastním pohonem a řízením pomocí pružného programu. Využívá se pro automatickou operační a mezioperační manipulaci u pracovních strojů nebo při vykonávání technologických úkonů. Je to víceúčelové zařízení, které může být programováno pro mnoho různých úloh, proto se roboty využívají tam, kde je vyžadována pružná automatizace.