žíhání

Jeho účelem je odstranit vliv jiných operací na strukturu (např. tváření, svařování apod.), zmenšit tvrdost, zlepšit obrobitelnost, zmenšit vnitřní pnutí, zmenšit nerovnoměrné chemické složení apod. Proces žíhání probíhá tak, že nejdříve pomalu ohříváme materiál v peci na žíhací teplotu, pak na ní určitý časový úsek setrváme a na konec materiál pozvolna ochlazujeme.