Ekologie

Ekologie – věda zabývající se vzájemnými vztahy mezi živými organizmy navzájem a  prostředím, v němž žijí. Původ slova vychází stejně jako slovo ekonomie z řeckého výrazu oikos, označujícího dům, obydlí, okolí. Do literatury zavedl pojem ekologie v r. 1866 německý zoolog Haeckel, který svými pokusy prokázal, že změna prostředí vyvolá změny v něm žijícím organizmu. V roce 1910 byla pak ekologie uznána jako vědní obor patřící do biologických věd.