Kondenzátor

Dochází v něm k ochlazování horkého chladiva s teplotou  60° až 100°C. Při ochlazování dochází ke změně skupenství, a to z plynného na kapalné.