Výparník

Zde se chladivo převádí z kapalného stavu pod vysokým tlakem na plynné skupenství při nízkém tlaku. Při změně skupenství odebírá chladivo svému okolí teplo, které spotřebovává při odpařování.