Chladivo

Je kapalina, která při chodu klimatizace podle tlaku mění skupenství z kapalného na plynné.