substituenty 1. třídy

 

Substituenty 1. třídy

Usměrňují substituci do poloh orto (2) a para (4);  jádro vůči dalším elektrofilním substitucím aktivují (-OH skupina, alkyly,...). Pouze halogeny s výrazným -I efektem jádro deaktivují. Substituenty I. třídy podle klesajícího  účinku: NR2 > NHR > NH2 > NHCOR > OH > OR > SH > SR > alkyl > fenyl > halogen > N=O.