substituenty 2. třídy

Substituenty 2. třídy

Usměrňují substituci do polohy meta (3), zároveň jádro deaktivují a znesnadňují tak další substituci. Substituenty II. třídy podle klesajícího účinku:

R3N(+) > R2S(+) > NO2 > CN > CH=O > SO2R > SO3(-) > COOR > CONH2