Konektorový spoj

Slouží ke spojení dvou vodičů nebo ke spojení vodiče se spotřebičem. Spojení se provadí pomoci konektorů samic a samců.