Navigace

Znamená určení vlastní polohy vozidla, určení směru a vzdálenosti cíle, kterého chceme dosáhnout. Stanovit trasu, jak daného cíle dosáhnout.