Vrtání

Vrtání je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch) průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem. Tuto technologii řadíme do obrábění. Vrtání můžeme provádět ručně nebo strojně.