díry

Díra - pojem pro označení vnitřních prvků součástí v technickém kreslení (lícování). Oproti tomu hřídel je označení vnějších prvků součástí.

Definice slova díra dle slovníku spisovné češtiny:

1) prázdné místo v nějakém předmětu vzniklé odstraněním, porušením hmoty, otvor: díra na punčoše; mezera: díra v plotě; jáma, trhlina, prohlubeň: díra v zemi
2) doupě zvěře: liščí díra
3) hanlivě nevzhledné, neútulné, odlehlé místo: venkovská díra
4) expresivně vykonat něco mimořádného, mít velký úspěch: udělat díru do světa.

Zdroj:

ČERVENÁ, Vlasta. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2.opr. a dopl.vyd. Praha: Academia, 1994, 647 s. ISBN 80-200-0493-9.