Nesousledné frézování

Průřez třísky se postupně zvětšuje od nuly do maximální tloušťky.