Operace výrobního postupu

Operace je ukončená a souvisle prováděná část výrobního postupu vykonaná na jednom pracovním předmětu na jednom pracovním místě, zpravidla jedním, nebo skupinou pracovníků.