Pilotní vstřik

Malé množství paliva vstříknuté do spalovacího prostoru ještě před hlavní vstřikovanou dávkou. Výsledkem je tišší spalovaní a menší obsah oxidů dusíku NOx. Pilotní vstřik využívají vstřikovací systémy čerpadlo-tryska a Common Rail.