Rozdělovač

Rozděluje naindukované vysoké napětí tzv. jiskru na jednotlivé válce motoru podle stanoveného pořadí zapalování.