Elektroerozivní obrábění

Úběr materiálu je vyvolán elektrickými výboji mezi nástrojem (nástrojová elektroda - katoda) a obrobkem (anoda). Obrobek i nástroj jsou ponořeny v dielektriku.