Elektrolyt

Elektrolyt - látka (např. NaCl, H2SO4), kterou protéká elektrický proud.

Kationty elektrolytu se slučují s aniony kovu na povrchu obrobku, kde dochází k postupnému odebírání povrchové vrstvy obrobku.